Aktualny regulamin pola golfowego Sobienie Królewskie G&CC, obowiązujący od 13.11.2020 r

REGULAMIN POLA GOLFOWEGO

SOBIENIE KRÓLEWSKIE GOLF & COUNTRY CLUB

Prawo do gry na polu golfowym mają osoby będące Członkami Klubu SKG&CC oraz Goście Klubu, posiadający Kartę Handicapową lub Zieloną Kartę.

PRZED RUNDĄ:

 1. Każde wejście na pole golfowe i akademię golfa powinno być zgłoszone w recepcji na minimum 20 minut przed planowanym startem, po uprzedniej rezerwacji tee-time, zarówno przez Klubowiczów jak i Gości Klubu.
 2. Wymagane jest posiadanie ważnego biletu green fee, zarówno przez Klubowiczów jak i Gości Klubu. Brak ważnego biletu green fee może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 1000 zł.
 3. Zawodnicy proszeni są o stawianie się na tee startowym minimum 10 minut przed wyznaczonym czasem startu. Nie stawienie się o wyznaczonej porze może wiązać się z utratą możliwości rozegrania rundy.
 4. Standardem w Sobieniach Królewskich jest łączenie graczy w grupy 4-osobowe.
 5. Jeżeli dokonałeś rezerwacji tee time, a z pewnych przyczyn nie możesz się zjawić, poinformuj nas o tym. W przypadku notorycznego braku odwoływania tee Times, Klub zastrzega sobie prawo do możliwości finansowego ukarania danego golfisty.

START RUNDY:

 1. W jednej grupie może grać maksymalnie 4 graczy. Pojedynczy gracz nie ma pierwszeństwa ani przywilejów na polu golfowym.
 2. Każdy z zawodników zobowiązany jest mieć swoją torbę golfową oraz pitchfork. Marshall ma prawo prosić o okazanie pitchforka w dowolnym momencie podczas rundy.

W TRAKCIE RUNDY:

 1. Runda golfa na 18 dołkach powinna trwać maksymalnie 4,5 godziny lub w przypadku 9 dołków maksymalnie 2:15. Na karcie wyników znajdują się maksymalne czasy rozgrywania poszczególnych dołków. Jeśli przekroczono czas rozgrywania dołka, należy OBOWIĄZKOWO podnieść piłkę i udać się na następny dołek.

Jeżeli zauważysz problem związany z tempem gry – poinformuj nas o tym. Pomożemy!!!

 1. Marshal lub inny Pracownik SKG&CC ma prawo nałożyć karę pieniężną w wysokości 200 złwszystkim tym, którzy nie naprawiają divot’ów, pitchmarków, nie grabią bunkrów lub zaśmiecają pole. Całość tej kwoty przeznaczona będzie na program wspierania juniorów w naszym Klubie.
 1. Dbaj o tempo gry:
 • graj piłki prowizoryczne
 • piłki możesz szukać max 3 min
 • wyniki zapisuj na kolejnym tee boxie, nie na greenie
 • staraj się utrzymywać za flightem przed tobą w odległości jednego strzału
 • pamiętaj, że zawodnicy grający wolniej mają obowiązek przepuścić grupy czekające za nimi
 • sprzęt golfowy pozostawiaj zawsze w kierunku następnego dołka
 • stosuj się do zasady „ready golf”, czyli kto gotowy, ten gra
 • graj zawsze z odpowiednich tee
 • po zakończeniu gry, szybko opuść green.
 1. Wózki elektryczne – należy poruszać się się po utwardzonych ścieżkach. Maksymalny czas wypożyczenia wynosi 5,5h dla 18 dołków oraz 3h dla 9 dołków, a wózek powinien zostać zwrócony niezwłocznie po zakończeniu rundy. Wózkiem mogą poruszać się maksymalnie 2-osoby.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odebranie biletu Green Fee oznacza zapoznanie się z regulaminem pola i akceptowanie warunków.
 1. Zabrania się:
 • zamachów próbnych na tee uszkadzając trawę
 • wprowadzania psów
 • wyrzucania niedopałków na trawę
 • przejeżdżania wózkami golfowymi 20 metrów od greenu
 • grania więcej niż dwoma piłkami równocześnie w tygodniu oraz więcej niż jedną piłką w weekend
 • głośnego zachowania, a w szczególności przeklinania przeszkadzającego innym graczom
 • zaśmiecania pola golfowego

Pracownik pola golfowego ma prawo do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 200 zł za łamanie ww punktów.  

Zabrania się także :

 • gry piłkami z driving range na polu golfowym
 • gry na polu golfowym bez ważnego biletu green fee

Pracownik pola golfowego ma prawo do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 1000 zł za łamanie ww punktów.  

 1. Dyrekcja ma prawo zamknąć pole golfowe ze względu na warunki atmosferyczne lub z innych ważnych powodów.
 2. W przypadku zakupu Green Fee, a braku chęci rozegrania rundy ze względu na warunki pogodowe (deszcz, wiatr), nie przysługuje zwrot opłaty Green Fee. Wyjątkowym przypadkiem jest burza z piorunami – graczowi przysługuje prawo dokończenia rundy w innym, wolnym terminie.
 1. Zakazuje się spacerowania po polu golfowym – osoby towarzyszące mogą wejść na pole wyłącznie za zgodą Marshala lub pracownika pola.
 2. Ewidentne nieprzestrzeganie regulaminu pola golfowego, driving range i 3-dołkowej akademii golfa może być ukarane na wniosek Managera Pola zakazem wstępu na teren obiektu.

Klub golfowy nie odpowiada za złe warunki pogodowe i brak możliwości gry podczas nieodpowiednich warunków atmosferycznych.