Pole Golfowe Sobienie Królewskie

POLE GOLFOWE

Tabela uderzeń HCP

Klasyfikacja pola (CR) jest miarą trudności gry dla gracza scratch, podczas gdy klasyfikacja slope (SR) jest miarą trudności gry dla gracza bogey, w stosunku do gracza scratch.

Handicap gry wyliczony jest przy pomocy CR i SR, zrównuje więc różnice w trudności gry i umożliwia porównywanie wyników osiąganych na różnych polach. Wartości te umożliwiają przenoszenie HCP między wszystkimi związkami narodowymi, które przyjęły System HCP EGA oraz pomiędzy różnymi tee na jednym polu.

Gracz nie musi znać pojęć kalibracji w sensie definicji. Powinien jednak wiedzieć, że współczynniki CR i SR są potrzebne do wyliczenia handicapu gry. Na co dzień gracze korzystają z tabelek przeliczających handicap dokładny na handicap gry (ilość otrzymanych uderzeń). Czasami jednak zdarza się, że gracz zapomina o tym i wówczas handicap gry można wyliczyć samodzielnie, używając do tego wspomnianych współczynników CR i SR oraz wzoru:
HCP gry = HCP dokładny x SR/113 + (CR – par pola).

Źródło: Polski Golf